Św. Kalikst I, papież, męczennik

gr. kolos piękny dobry

Św. Kalikst I, papież, męczennik (+222/223?) był niewolnikiem Karpofora, który dał mu wolność. Po powrocie z zesłania w kopalniach na Sardynii został archidiakonem. Zarządzał cmentarzem przy Via Appia w Rzymie, który do dziś nosi jego imię. W 217 roku został wybrany papieżem. Jego pontyfikat trwał 5 lat. W tym czasie zajął zdecydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu i monarchizmu, które błędnie interpretowały tajemnicę Trójcy Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Akceptował związki małżeńskie zawierane między osobami wolnymi a niewolnikami. Umożliwił powrót do Kościoła chrześcijanom, których poprzednio wykluczano z pokuty kościelnej, pozostawiając ich sądowi Bożemu.

W IKONOGRAFII Św. Kalikst przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z tiarą na głowie. Jego atrybutami są: księga, kamień na księdze, pastorał.

Bł. Radzim Gaudenty, biskup

łac. gaudens radujący się

Bł. Radzim Gaudenty, biskup (+ 1006/1011?) pochodził z książęcego czeskiego rodu Sławnikowiców. Był przyrodnim bratem św. Wojciecha. Stale przebywał w jego otoczeniu. Razem z Wojciechem wstąpił do benedyktynów na Awentynie. Z nim przybył do Polski i towarzyszył mu w misji do Prusów. Po męczeńskiej śmierci św. Wojciecha i przeniesieniu ciała do Gniezna udał się do Rzymu. Papież Sylwester II ustanowił go biskupem. Po powrocie do Polski bł. Radzim podjął w 1000 roku obowiązki pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Metropolii podlegały wtedy biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.

Św. Małgorzata Maria Alacoque

Św. Małgorzata Maria Alacoque

gr. margerites perła

Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 1647 roku w Burgundii. Ojciec jej był notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka. Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe Serce – kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów.
Małgorzata zmarła 17 października 1690 roku. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920).

W IKONOGRAFII św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.


Inni patroni dnia

św. Burkharda bpa (+ 754)
św. Dominika Lorykata “Opancerzonego” ps. (+ 1060)
św. Donacjana bpa Reims (+ IV w.)
św. Fortunata bpa (+ ok. 542)
św. Fortunaty dz. m. (+ pocz. IV w.)
św. Gaudentego bpa (+ III/IV w.)
św. Justa bpa Lyonu (+ IV w.)
św. Rustyka bpa (+ VI w.)

℗ Św. Kalikst I, papież, męczennik ℗ Bł. Radzim Gaudenty, biskup ℗ Św. Małgorzata Maria Alacoque