Bł. Jakub Strzemię (Strepa), biskup

hebr. Jaaqob „niech Bóg wspomoże”, „niech Bóg strzeże”

Bł. Jakub Strzemię (Strepa), biskup (1340-1409) był franciszkaninem. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich Kresów. W 1391 roku został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Doradca Władysława Jagiełły. Senator. Prowadził życie skromne i ubogie. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i NMP.

Beatyfikowany przez Piusa VI (1790). Jego relikwie spoczywają w katedrze w Lubaczowie. Patron archidiecezji

W IKONOGRAFII bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybut to pieczęć herbowa z wizerunkiem Matki Bożej.

Inni patroni dnia

św. Celiny (+ 458)
śwśw. Dasjusza, Zotyka, Kajusa żołnierzy, mm. (+ IV w.)
św. Hilariona op. (+ ok. 317)
św. Malchusa mn. (+ IV w.)
bł. Piotra Capuzi z Tiferno zk. (+ 1445)
św. Urszuli m. (+ IV w.)

℗ Bł. Jakub Strzemię (Strepa), biskup