Piątek – 21 Styczeń 2022 – 21 dzień w roku

Dzisiaj imieniny: Agnieszki Jarosława Epifaniusza

INTENCJE – Styczeń 2022

PAPIESKA POWSZECHNA
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Abyśmy w 100-lecie powstania „Rycerza Niepokalanej” pamiętali o całym dziedzictwie św. Maksymiliana, poddając je refleksji i propagując na całym świecie.

Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii

 
■ Przywołał do siebie tych, których sam chciał.

Chciałeś Panie, bym Tobie towarzyszył, żebyś mógł wysłać mnie na głoszenie nauki o Tobie. I ofiarowałeś mi dary, których najbardziej potrzebuję. I choć wiem, że nie ma we mnie odwagi Apostołów, pragnę z gorącym sercem iść za Tobą; towarzyszyć Ci; słuchać, by potem innym móc powiedzieć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

Różaniec 01/2022   Komentarz: ks. Marek Chrzanowski FDP  

Patron dnia

Św. Agnieszka, dziewica, męczennica

łac. agnes baranek, gr. hagné niewinna, czysta


Św. Agnieszka na mozaice
z jej kościoła w Rzymie

Św. Agnieszka to jedna z najbardziej popularnych świętych w starożytności. Jako 12 - letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki. Patronka dzieci, panien, ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów.

W IKONOGRAFII przedstawia się Świętą z barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami - dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono.
Jej atrybutami są: baranek z nimbem lub ze sztandarem, gałązka palmowa, dwie korony - dziewictwa i męczeństwa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój.

Św. Meinrad, mnich benedyktyński

ger. magin – "siła, moc" i rad – "rada"

Św. Meinrad żył w IX wieku, pochodził z rodziny Hohenzollernów. Meinrad wstąpił do klasztoru benedyktynów i został mnichem, a później otrzymał święcenia kapłańskie, jednak porzucił dotychczasowe życie, aby zostać pustelnikiem. Według legendy wraz z figurą Madonny podarowanej mu przez ksienię Hildegardę von Zurych, udał się w okolice góry Etzel, aby na jej stoku zamieszkać samotnie jako pustelnik.

Przychodziło do niego zbyt dużo ludzi, więc przeniósł się głębiej w tzw "Ciemny Las" (okolica obecnego miasta Einsiedeln) aby mieć czas na studia nas Pismem Świętym. W 835 roku w miejscu gdzie teraz stoi kaplica Meinrad wybudował pustelnię i kaplicę. Chętnie przychodzili do niego pielgrzymi. Dwóch złodziei, którym Meinrad udzielił gościny myśląc, iż pielgrzymi przynoszą różne cenne rzeczy do pustelni, zamordowali Meinrada (861 r.) i uciekli do Zurychu.

Meinrad został pierwotnie pochowany w Reichenau, ale jego relikwie zostały zwrócone Einsiedel w 1029.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 - rok 1961 ►►►  

Inni patroni dnia

Św. Epifaniusza bpa Pawii († 496)
ŚwŚw. Fruktuosa bpa, Auguriusza, Eulogiusza dk., mm. († ok. 260)
bł. Jana Chrzciciela Turpin du Cormier († 1794)
bł. Józefa Nascimbeni kpł. († 1922)
Św. Patroklusa m. († II w.)
Św. Publiusza bpa Aten († ok. 1000)

 

Jan Paweł II na 03 tydzień

 

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.

 

Gdzie mieszkamy

 
 

Bibliografia

Biografie świętych opracowano z wykorzystaniem: