Św. Jan Kanty

hebr. imię biblijne Johhanan „Bóg jest łaskawy”

Św. Jan Kanty urodził się w 1390 roku w Kętach. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem. Pełnił funkcję kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. Niezwykle pracowity przepisywał manuskrypty Odnalezione niedawno rękopisy liczą 18 000 stron (!). Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.
Zmarł 24 grudnia 1473 roku. Beatyfikował go Innocenty XI (1680),kanonizował Klemens XIII ( 1767). Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie.
Jest patronem Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa. profesorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, „Caritasu”.

„Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo.
Jan Kanty

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich.
Jego atrybutami jest scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.

Inni patroni dnia

św. Andrzeja z Krety mn. m. (+ 766)
św. Artemiusza wodza cesarskiego m. (+ 362)
św. Felicjana bpa m. (+ 251)
św. Ireny dz. m. (+ VI w.)
śwśw. Jerzego dk. i Aureliusza z Kordony (+ 858)
św. Kaprasjusza m. (+ III w.)
bł. Marii-Bertilli Boscardin dz. (+ 1922)
św. Syndulfa kpł. (+ ok. 600)

℗ Św. Jan Kanty