Św. Chryzant i św. Daria, męczennicy

gr. chrysanthes złoty kwiatek
pers. Darajawahusz posiadający dobro, posiadacz dobra; gr. Dareios

Św. Chryzant i św. Daria, męczennicy (+283/284?) W oparciu o inskrypcje w „Passio” można przyjąć, że Chryzant przybył do Rzymu na studia. Nawróciwszy się, przywiódł do Chrystusa westalkę Darię oraz innych mieszkańców. Podczas prześladowania za czasów cesarza Numeriana zostali oni pochwyceni i skazani na śmierć. Wyrok wykonano w sposób okrutny – wrzucono ich do dołu powstałego po nie używanym akwedukcie przy via Salaria i tam żywcem zasypano ziemią oraz kamieniami.

W IKONOGRAFIA przedstawia się św. Chryzanta jako rzymskiego młodzieńca z palmą w dłoni. Czasami jako rycerza Chrystusa w wianku na głowie. Jego atrybutami są: chorągiew, kamienie, korona, tarcza. Św. Daria ukazywana jest w sztuce religijnej jako matrona rzymska z palmą w jednej, a z księgą w drugiej ręce. Jej atrybutami są: kamienie, korona, lew.

Inni patroni dnia

św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
śwśw. Chrystiana i Kryspina, mm. (+ 285)
śwśw. Cyryna i Antonina, mm. (+ III w.)
św. Gaudentego bpa (+ ok. 410)
św. Hilarego bpa (+ ok. 535)
śwśw. Kryspina i Kryspiniana, mm. (+ III/IV w.)
św. Martyriusa i Margana, mm. (+ ok. 351)
św. Miniasa żołnierza m. (+ III/IV w.)
śwśw. Prota, Januarego dk., mm.(+ III/IV w.)
św. Tadeusza Macharbpa(+ ok. 1495)

℗ Św. Chryzant i św. Daria, męczennicy