Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia