Świecka kobieta na ołtarze

Świecka kobieta na ołtarze

Jak poinformował Caetan Boucharlat de Chazotte, sekretarz generalny Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji, uroczystość beatyfikacyjna Pauliny Jaricot odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 r.

Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, z którą związane są Papieskie Dzieła Misyjne – kard. Luis Antonio Tagle.

Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we Francji w rodzinie bogatego przemysłowca. Otrzymała staranne wychowanie religijne. W wieku 17 lat zapragnęła służyć Bogu i złożyła prywatny ślub czystości. Zaczęła również odwiedzać biedne lyońskie rodziny, którym rozdawała jałmużnę. Wielką czcią otaczała Najświętszy Sakrament; wraz z gronem swoich rówieśnic założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicie- lek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie adorowały one Jezusa Eucharystycznego.

Gdy z korespondencji m.in. ze swoim bratem, który uczył się w seminarium duchownym w Paryżu, Paulina dowiedziała się o bardzo trudnej sytuacji finansowej na misjach i umierających z głodu dzieciach w Chinach, zaczęła szukać pomocy. Utworzyła koła, w które zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego. Odkładały one drobne sumy z tygodniowych zarobków. W krótkim czasie z dziesiątek kół wyłaniały się nowe i rosły w setki, a to doprowadziło do utworzenia funduszu na działalność misyjną Kościoła i rozkrzewianie wiary. Kiedy Paulina miała zaledwie 23 lata, jej szybko rozwijające się dzieło przeszło pod zarząd Specjalnej Rady (od 1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich i dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata). Wówczas podjęła ona inną, duchową formę wspierania dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową i dała w ten sposób początek Żywemu Różańcowi.

W związku z pogarszającą się sytuacją społeczną we Francji Jaricot zaczęła szukać pomocy dla zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała wówczas w budowę gmachu, który miał być ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli się cieszyć dobrze zarządzaną i sprawiedliwie wynagradzaną pracą. Inwestycja jednak upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi, a Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu.

Zmarła 9 stycznia 1862 r. Proces beatyfikacyjny Pauliny rozpoczął Pius XI w 1926 r„ a doprowadził do uznania jej heroiczności cnót Jan XXIII w 1963 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 27 maja 2020 r. ogłosiła z upoważnienia Ojca Świętego dekret o cudzie za jej wstawiennictwem.

MARGITA KOTAS

Świecka kobieta na ołtarze