StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

KWIECIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

Imieniny: Jana Jozefa Donata Przecława Marii Epifaniusza Hermana Saturnina Rufina

Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan

hebr. imię biblijne Johhanan „Bóg jest łaskawy”

Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651-1719) urodził się w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerywa studia na paryskim uniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuuje naukę, kończąc ją doktoratem.

W wieku 27 lat przyjmuje święcenia kapłańskie. Jako proboszcz zajął się na terenie własnej parafii opuszczonymi dziećmi. Gromadził ich na swej plebanii, której część zamienił na internat. Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac. z jego ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci Szkolnych. Św. Jan stworzył wiele typów szkół podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Nauka w nich odbywała się w języku ojczystym i była bezpłatna. Podjęte i prowadzone przez św. Jana szkolnictwo objęło dużą część Francji, stając się wzorcowym i konkurencyjnym. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach.

Zmarł 7 kwietnia 1719 roku. Św. Jan Chrzciciel de la Salle pozostawił po sobie pisma, które przez długi okres należały do kanonu dydaktyki.

Beatyfikowany w 1888 roku, kanonizowany w 1900. Jest patronem nauczycieli i wychowawców.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 2019 ►►►  

Inni patroni dnia

Św. Afrahata ps. († IV w.)
Św. Hegezypa († II w.)
Bł. Józefa Hermana zk. († 1241)
Św. Kaliopiusza m. (†304)
Bł. Marii Assunty Pallotta misjonarki († 1905)
Św. Teresy Małgorzaty od Serca Jezusowego zk. († 1770)

℗ Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan